Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

,
A 2023/2024 nevelési évben az óvidai beíratás időpontja:


2023. április 26. és április 27 . 8:00 órától 16:00 óráig.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben , amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától ( 2023. szeptember 1- jétől) legalább napi négy órás óvodai nevelésre kötelezett. 

Kérjük a szülőket, hogy a beíratkozáshoz az alábbi iratokat hozzák magukkal: 
- Gyermek és szülők lakcímét igazoló hatósági igazolványa ,
- Gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- Gyermek TAJ kártyája,
- A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum

A kedvezményes étkezés igénybevételéhez az alábbi iratokat szükséges bemutatni: 
- tartós betegségről szóló igazolás ( szakorvos igazolja),
- igazolás, hogy három vagy többgyermekes családban él a gyermek ( a megállapított családi pótlék igazolja),
- határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról, 
- szülő/ törvényes képviselő nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval , munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%- át,
- gyámhatóság igazolása a nevelésbe vett gyermek ingyenes intézményi, gyermekétkezés igénybevételére való jogosultsághoz.


A felvételről a szülők a beíratást követően  2023. május 31. napjáig kapnak értesítést. 

 

Beiratkozás