Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Étkezés

A kedvezményes étkezés igénybevételéhez az alábbi iratokat szükséges bemutatni: 

- tartós betegségről szóló igazolás ( szakorvos igazolja),
- igazolás, hogy három vagy többgyermekes családban él a gyermek ( a megállapított családi pótlék igazolja),
- határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról, 
- szülő/ törvényes képviselő nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval , munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%- át,
- gyámhatóság igazolása a nevelésbe vett gyermek ingyenes intézményi, gyermekétkezés igénybevételére való jogosultsághoz.